onsdag 16. desember 2015

GRAFIKK


Uke 1-4 , gruppe 1 GRAFIKK

Vi skal jobbe i grafikk verkstedet i klasserommet. Motivene som brukes for høytrykk på lino og dyptryk på polymyr plexigass blir det samme foto som utgangspunkt.
http://www.norske-grafikere.no/Pages.aspx?Pageid=323&Lid=7

Vi skal se på flere muligheter grafikk gir i forhold til håndtrykk og digitalt trykk på papir.

Lino, elevarbeid.

  


 koldnål, elevarbeid:

 Digital basert Fotografikk, elevarbeid:
                                  


Grafikk er en fellesbetegnelse på alle reproduksjonsmåter av skrift og tegning. Grafikk betegner både trykketeknikken og selve produktet, det grafiske bladet, samt trykt kunst generelt. Ordet grafikk stammer fra det greske «graphe» som betyr tegning eller skrivning.

I tradisjonell kunstgrafikk er det ferdige bildet et avtrykk fra en trykkplate. Grafikk pressen er verktøyet. Med moderne datateknologi og skrivere kan grafiske blad, på lik linje med ethvert bilde som kan vises på en skjerm, skrives ut og reproduseres som gode utskrifter. Det er omstridt om slike digitaltrykk kan betegnes som originalgrafik.

Uke 1: Powerpoint om høytrykk, overføring av bildet til linoplate. Utskjæringsteknikker.
Uke 2: Trykkprosessen, variasjoner med papir og underlag, videre utskjæring av platen (reduksjons teknikk).
Uke 3: overgang til dyptrykk med koldnål utskjæringsteknikker, trykking med flere farger.
Uke 4: Trykking, digitalisering, blogging av prosessene.

Vi bytter grupper i uke 5. Gruppe 2 følger samme prosess som uke 1-4 i ukene 5-9.

Etter Vinterferie: Uke 9 blogging av arbeid til presentasjon.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar